Phòng mối cho công trình xây dựng mới

Theo TCXD 204 (1998), các công trình có niên độ sử dụng từ 20 năm trở lên, bắt buộc phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống mối khi xây mới. Nhà thầu(Terpestco) áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tham gia xử lý hóa chất phòng chống mối theo các công đoạn của nhà thầu xây lắp. Ưu điểm vượt trội của biện pháp phòng chống mối này là lồng ghép được các công tác xử lý hóa chất phòng chống mối vào các công đoạn xây lắp của công trình từ nền móng, các kết cấu kiến trúc, nội thất của công trình; đạt hiệu quả tối đa trong việc phòng chống mối xâm nhập làm tổ, lây lan từ các công trình liền kề, môi trường xung quanh vào công trình cần bảo vệ; hơn nữa hiệu lực phòng chống mối được lâu dài, vì hóa chất, thuốc chống mối được thẩm thấu, bảo vệ bởi các kết cấu kiến trúc của công trình.

1. Các yêu cầu kỹ thuật trong phòng trừ mối cho công trình kiến trúc:
- Diệt mối có sẵn trong khu vực mặt bằng xây dựng công trình (trong đất, cát, gỗ xây dựng,…).
- Tạo được lớp hàng rào ngăn chặn mối bao quanh công trình, không cho mối từ môi trường xung quanh di chuyển vào bên trong công trình để gây hại.
- Tạo lớp hàng rào ngăn trên toàn bộ mặt nền trước khi lát gạch, hoặc ốp đá, không cho mối cánh cư trú, làm tổ trong nền công trình vào mùa mối bay phân đàn.
- Tẩm thuốc phòng mối cho tất cả các cấu kiện gỗ trong công trình.
2. Các bước tiến hành:
- Thu dọn các mẫu gỗ vụn, giấy xi măng và các loài vật liệu chứa Xenlulo mà mối có thể sử dụng làm thức ăn trong nền móng công trình.
- Sử dụng biện pháp bơm thuốc diệt mối trực tiếp, kết hợp biện pháp bả để diệt hết các tổ mối có sẵn trong toàn bộ khu vực mặt bằng công trình.
Tiến độ: Trước khi san lấp tạo cốt nền công trình.
- Tạo lớp hàng rào ngăn mối xung quanh công trình
+ Lập hàng rào phòng mối bao quanh bên ngoài cổ móng công trình: Đào hào sát ngoài cổ móng công trình, chiều sâu và độ rộng của hào tùy thuộc đặc điểm công trình . Dùng chế phẩm phòng mối Metavina 10DP trộn với cát vàng theo tỉ lệ qui định, rải xuống dưới nền hào theo từng lớp, đầm kỹ (K=0,98) cho tới khi lấp đầy hào.
Tiến độ: Sau khi ổn định cốt sân vườn bao quanh công trình.
+ Lập hàng rào phòng mối bao cổ móng bên trong công trình: Đào hào sát bên trong cổ móng công trình, chiều sâu và độ rộng của hào tùy thuộc đặc điểm công trình. Dùng chế phẩm phòng mối Metavina 10DP trộn với cát vàng theo tỉ lệ qui định, rải xuống dưới nền hào theo từng lớp, đầm kỹ (K=0,98) cho tới khi lấp đầy hào.
Tiến độ: Sau khi ổn định cốt nền công trình.
- Phòng mối cho nền công trình
Trộn chế phẩm Metavina 10DP với cát san nền theo tỉ lệ qui định và rải đều trên bề mặt nền trước khi đổ lớp lót để lát nền.
Tiến độ: Trước khi đổ lớp lót để lát nền công trình.
- Phòng mối cho các cấu kiện gỗ
Sử dụng thuốc đặc hiệu pha trong dung môi theo tỉ lệ qui định để ngâm tẩm hoặc phun vào các cấu kiện gỗ trong công trình
- Đặt các trạm bả phòng mối
Khoan tạo lỗ tại một số vị trí thích hợp (tuỳ theo công trình cụ thể) để kiểm tra mối ở bên ngoài công trình. Đặt các trạm bả vào các lỗ khoan để nhử mối.         
- Định kỳ 6 tháng kiểm tra phát hiện và xử lý mối nếu có.

Tiến độ: trong quá trình sử dụng công trình.