Đơn giá chống mối năm 2013

Tập định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2013 - Đơn giá chống mối năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/TWH ngày 02/05/2013 của Chủ tịch Hội KHKT lâm nghiệp Việt Nam).

Với tập đơn giá chống mối năm 2013, quý khách hàng có thể tự tính được giá nhà nước trong công tác phòng, chống mối, diệt mối, diệt muỗi, khử trùng,... năm 2013.

Tham khảo đơn giá chống mối năm 2013:
Tải về: Đơn giá chống mối năm 2013