Phòng mối cho công trình cải tạo

Nước ta thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận rất lớn cho loài mối tồn tại và phát triển.
Vì vậy, việc phòng mối công trình cho công trình nói chung và công trình cải tạo nói riêng mang tính rất cấp thiết đối với cuộc sống của chúng ta. Rất nhiều công trình kiến trúc lâu năm do chưa phòng mối bị mối xâm phạm gây hại nghiêm trọng đặc biệt như những di tích cổ, kho tàng thư viện chứa những tài liệu đáng giá….
Những công trình cổ có kiến trúc bằng gỗ là chủ yếu và chứa nhiều giấy tờ lưu trữ… bị mối tấn cống gây thiệt hại đáng kể về kiến trúc và tiền của để khắc phục cải tạo lại hậu quả mối để lại. Vì tính cấp thiết đó luôn cần phải có biện pháp phòng mối cho công trình cải tạo hiệu quả ngay lâp tức, đảm bảo mối không còn xâm nhập phá hoại được nữa.
Biện pháp kỹ thuật phòng mối công trình cải tạo

1. Phòng mối công trình cải tạo: thiết lập hàng rào phòng mối bên ngoài
Biện pháp phòng mối công trình cải tạo này nhằm ngăn ngừa mối xâm nhập từ bên ngoài vào công trình qua móng tường. Tiến hành tạo một đường hào bằng hoá chất, đường hào này tiếp xúc và bao toàn bộ phía ngoài móng công trình bằng phương pháp khoan – bơm thuốc chống mối xuống các lỗ khoan.
Để phòng mối công trình cải tạo: sát chân tường phía ngoài công trình khoan một hàng mũi khoan bao quanh. Mũi khoan cách vị trí chân t­ường 10-15cm, f 14mm, khoảng cách giữa các mũi khoan 30cm. Sau đó bơm dung dịch thuốc chống mối xuống các lỗ khoan. Dùng xi măng trắng để bịt các lỗ khoan hoàn trả mặt bằng.
2. Phòng mối công trình cải tạo: thiết lập hàng rào phòng mối bên trong
Phòng mối công trình cải tạo bên trong: sát chân tường phía trong công trình khoan một hàng mũi khoan bao quanh. Mũi khoan cách vị trí chân tường 10-15cm, phi 14 mm, khoảng cách giữa các mũi khoan 30 cm. Sát chân tường phía trong công trình khoan một hàng mũi khoan bao quanh.
3. Phòng mối công trình cải tạo: phòng mối mặt nền – cải tạo bỏ lớp gạch lát nền cũ
Phòng mối công trình cải tạo phần nền: toàn bộ mặt nền phun dung dịch thuốc phòng mối. Đối với công trình không bỏ lớp gạch lát nền cũ: Tiến hành khoan – bơm thuốc phòng mối, bằng cách khoan các lỗ khoan dạng ô vuông.
4. Phòng mối công trình cải tạo: cạo bỏ lớp vữa tường cũ

Tiến hành phun thuốc phòng mối chân tường.