Đơn giá chống mối năm 2014

Tập định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2014 - Đơn giá chống mối năm 2014 (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/TWH ngày 08/04/2014 của Chủ tịch Hội KHKT lâm nghiệp Việt Nam).

đơn giá chống mối năm 2014
Với tập đơn giá chống mối năm 2014, quý khách hàng có thể tự tính được giá nhà nước trong công tác phòng, chống mối, diệt mối, diệt muỗi, khử trùng,... năm 2014.

Tham khảo đơn giá chống mối năm 2014:
Tải về: Đơn giá chống mối năm 2014